december 12, 2013

Vad Buddha skulle säga om dina bra idéer

“En idé som utvecklas och omsätts i handling är viktigare än en idé som existerar endast som en idé.”

Buddha

Texten nedan är inte min egen, utan skriven av Derek Sivers. Jag publicerar den här för att den har varit betydelsefull i mitt tänkande och hjälpt mig se det viktiga i korrekt genomförande.

Derek:

Det är så komiskt när personer är så hemlighetsfulla om sina idéer. (Personer som vill att jag skriver under ett avtal om tystnadsplikt för att dela den simplaste idé.)

För mig så har idéer inget värde om de inte genomförs. De är bara en multiplikator. Genomförande är värt miljoner.

Förklaring:

KASS IDÉ = -1
SVAG IDÉ = 1
HYFFSAD IDÉ = 5
BRA IDÉ = 10
RIKTIGT BRA IDÉ = 15
BRILJANT IDÉ = 20
——– ———
INGET GENOMFÖRANDE = 10 kr
SVAGT GENOMFÖRANDE = 10,000 kr
HYFFSAT GENOMFÖRANDE = 100,000 kr
BRA GENOMFÖRANDE = 1,000,000 kr
RIKTIGT BRA GENOMFÖRANDE = 10,000,000 kr
BRILJANT GENOMFÖRANDE = 100,000,000 kr

För att skapa ett företag måste du multiplicera de två.

Den mest briljanta idé, utan genomföring, är värd 200 kr.

Den mest briljanta idéen kräver riktigt bra genomförande för att vara värd 200 miljoner kronor.

Det är därför jag inte vill höra folks idéer.

Jag är inte intresserad förrän jag sett deras genomförande.