mars 30, 2012

Vad är en entreprenör?

Vad är en entreprenör?

en·tre·pre·neur /ˌäntrəprəˈno͝or/

A person who organizes and operates a business or businesses, taking on financial risk to do so.

Jean-Babtiste Say, en Fransk ekonom som sägs ha varit den första att använda ordet entreprenör, sa att det är “one who undertakes an enterprise, especially a contractor, acting as intermediatory between capital and labour.”

Än hur många du frågar så är chansen att du får lika många olika definitioner på vad en entreprenör är. Det är så illa att entreprenörskapskursen som jag tog mig igenom på Universitetet handlade mer om definitioner än om hur man faktiskt blev en entreprenör.

Båda definitionerna ovanför är nog rätt vanliga, men ack så tråkiga. I många fall felaktiga också, då det är fullt möjligt idag att vara entreprenör utan att ta på sig finansiell risk. För många entreprenörer är tid en större investering än pengar, vilket är en helt annan typ av risk.

En entreprenör löser problem

Jag vill ha en definition av entreprenörer som är inspirerande. En entreprenör för mig är någon som löser problem. Både stora, synliga problem och “problem” du inte ens visste att du hade. Hos Disruptive.nu hittade jag en mer inspirerande beskrivning av entreprenörer, av Bengt Johannison:

“Entreprenören är en människa som alla barn som bejakar sin mänsklighet, dvs tycker det är roligt och spännande att ta initativ och ansvar för det man gör och göra detta tillsammans med andra.”

Erik Starck har hittat en annan träffande definition av entreprenörskap, om än inte lika inspirerande:

Entreprenörskap är jakten på möjligheter utan hänsyn till nuvarande resurser. (källa)

Alla har olika anledningar för att bli entreprenör.

Några gör det för friheten. Entreprenörer är bland dom mest frihetskåta individerna på denna jord.

Några gör det för att dom vill förändra världen till det bättre. Grundarna av TOMS Shoes, charity:water, Svenska Solvatten, m.m. använder alla entreprenörskap till att skapa förändring.

Eller som Thomas Edison sa:

“I never perfected an invention that I did not think about in terms of the service it might give others… I find out what the world needs, then I proceed to invent.”

Eller Steve Jobs som ville “put a ding in the universe”

Några gör det för att testa sina gränser, eller för att bevisa för sig själv att det inte finns några gränser.

Några gör det för pengarna, eller rättare sagt drömmen om pengarna. Det är hårt arbete, och i början är ofta din “timlön” skrämmande låg. Men entreprenörer tänker inte i termer som timlön eller semester. Lyckas du kommer du få tillbaka din investering av tid och pengar mångdubbelt, och det är det som lockar vissa entreprenörer.

Oavsett så skapar entreprenörer värde genom att lösa problem.

Vi borde kunna komma på en mer inspirerande definition av vad en entreprenör är.