Idealism och realism

Idealism och realism” är en fin liten dikt på tre korta strofer av det store poeten Gustaf Fröding (1860-1911) som torde ha förargat en och annan politiker och herrehyllare när den publicerades 1894. Så här går den:

Nu är jag led vid tidens skism
emellan jord och stjärnor.
Vår idealism och realism
de klyva våra hjärnor.

Det ljugs när porträtterat grus
får namn av konst och fägring.
En syn, som svävar skön och ljus
i skyn, är sann som hägring.

Men strunt är strunt och snus är snus,
om ock i gyllne dosor,
och rosor i ett sprucket krus
är ändå alltid rosor.

I idealismens tankevärld ser man gärna verkligheten som ”vad den borde vara” i en perfekt värld. Tankar, idéer och känslor står över den fysiska verkligheten.

Realismen, å andra sidan, menar att verkligheten existerar oberoende av vad man tycker, tänker eller känner. Man fokuserar på ”vad som faktiskt är” och agerar därefter.

Som med det mesta tror jag att lagom av allt är bäst; en lagom balans av idealism och realism. I Sverige lever vi dock sedan länge i den totala idealismens tidevarv.

Sveriges överhet har en oändlig mängd idéer om hur undersåtarnas liv ”borde” se ut, och tvekar inte en sekund att använda statens våldsmonopol för att förverkliga sina visioner. När ohämmad idealism kombineras med våldsmonopol kan det snabbt spåra ur. Det visar historien.

Men historien visar också att Verkligheten har en förbluffande förmåga att själv-korrigera när visioner driver allt för långt ifrån verkligheten.

Värt att lägga på minnet: Käbbel är käbbel, än hur fint det låter.

Den okränkbara rätten

Den fria mannens rätt
Vare sig han tillhör allmoge eller kungaätt
Är rätten att värna liv och lem
Och försvara familj och hem

Med knuten näve eller vapen i hand
Allt är tillåtet för att skydda familjeband
Livet är det käraste man har
Hur kan rätten att värna det vara annat än okränkbar?

Tacka vet jag staten

Vad skulle jag göra utan staten?
Jag har ju knappt pengar till husrum och maten
Vem skulle betala för min välfärd?
Vem skulle betala för att mitt barn blir lärd?

Vem skulle betala för vägen?
Att det fanns vägar innan staten är väl bara en sägen?
Vem skulle betala för sjukhus?
Vem skulle förbjuda alla farliga rus?

Vem skulle skydda mig från tjuveri?
Utan staten har jag väl inte råd att vara fri?
I skuld och med en börs som ständigt är tom
Utan staten skulle jag väl hamna i träldom?

Så många frågor som inte får svar
Om jag ändå hade alla mina pengar kvar
Mer än halva min lön försvinner
Den försvinner likt en flod som rinner

En dag följde jag floden söderut
Men när jag såg vart den rann gav jag upp ett tjut
Vem var nu den tjuvande saten?
Jo, det visade sig vara staten!

Solidaritet

Beskatta hans mark, beskatta hans hus, beskatta både brädor och grus.
Beskatta hans traktor, beskatta hans häst, lär honom att skatt är bäst.
Beskatta hans jobb, beskatta hans lön, han jobbar ändå på under stånk och stön!
Beskatta hans ko, beskatta hans gröda, beskatta hans vatten, beskatta hans föda.
Beskatta hans slipsar, beskatta hans hatt, beskatta något mer bara därför att.
Beskatta hans tobak, beskatta hans sprit, beskatta hans nöjen, beskatta hans skit.
Beskatta hans bil, beskatta hans vin, beskatta hans cykel, beskatta hans bensin.
Beskatta allt han äger och svara hans ilska med att allt blir lättare utan hans trilska
När han skriker och klagar; beskatta honom mer, beskatta honom så han bönar och ber
Bry dig ej om hans vädjande skri, det kostar faktiskt att vara fri!
Beskatta hans kista, beskatta hans gravsten, beskatta jorden som håller hans ben
Sätt dessa ord på hans grav: Krossad av skatter, dog som slav.
När han är borta, tacka för solidariteten och lyft på hatten. Sörj han slapp undan arvsskatten.

Den här dikten har jag anpassat till svenskan från det engelska originalet med okänd författare. Här är originalet (som jag gillar ännu mer):
Tax his land, tax his bed, tax the table at which he’s fed.
Tax his tractor, tax his mule, teach him taxes are the rule.
Tax his work, tax his pay, he works for peanuts anyway!
Tax his cow, tax his goat, tax his pants, tax his coat.
Tax his ties, tax his shirt, tax his work, tax his dirt.
Tax his tobacco, tax his drink, tax him if he tries to think.
Tax his cigars, tax his beers, if he cries tax his tears.
Tax his car, tax his gas, find other ways to tax his ass.
Tax all he has then let him know, that you won’t be done till he has no dough.
When he screams and hollers; then tax him some more, tax him till he’s good and sore.
Then tax his coffin, tax his grave, tax the sod in which he’s laid.
Put these words upon his tomb, taxes drove me to my doom.
When he’s gone, do not relax, its time to apply the inheritance tax.

Återgälda ondska med godhet

For a bowl of water give a goodly meal;
For a kindly greeting bow thou down with zeal;
For a simple penny pay thou back with gold;
If thy life be rescued, life do not withhold.
Thus the words and actions of the wise regard;
Every little service tenfold they reward.
But the truly noble know all men as one,
And return with gladness good for evil done.

En dikt som Gandhi höll kär, ursprungligen skriven av Shyamlal Bhat på Gujarati.

Min lön

Jag prutade med Livet om ören,
Och Livet ville ej betala mer,
Hur jag än bad om kvällen
När jag i min tomma börs såg ner;
För Livet är en rättvis arbetsgivare,
Han ger dig vad du ber,
Men när du väl har satt din lön,
Så får du inget mer.
Jag slet för att sätta mat på bordet,
Bara för att lära förskräckt,
Att vilken lön jag än bett om,
Livet hade mig gett.

Diktare: Jessie Belle Rittenhouse
Översatt av: Mig

Jag fann den här dikten i boken Think and Grow Rich för många år sen(den bästa boken om personlig utveckling). Den lämnade ett djupt intryck på mig.

Det är helt upp till dig hur mycket du får ut av Livet.

Vill du ha högre lön? Gör dig förtjänt av det genom att skapa mer värde för andra. Då kommer du inte ens behöva fråga Livet efter högre lön, du kommer få det ändå.

Den här dikten kan tolkas på fler sätt än bara i fråga om pengar.

Vill du ha närmare relationer med vänner och familj? Bli klar över vad du vill ha och jobba mot det. Du kommer få det.

Vill du vara den bästa föräldern i världen? Bestäm dig för att du ska bli det och hur du ska bli det.

Här är originaldikten:

I bargained with Life for a penny,
And Life would pay no more,
However I begged at evening
When I counted my scanty store;
For Life is a just employer,
He gives you what you ask,
But once you have set the wages,
Why, you must bear the task.
I worked for a menial’s hire,
Only to learn, dismayed,
That any wage I had asked of Life,
Life would have paid.

Jessie Belle Rittenhouse (1869–1948)
“My Wage,” The Door of Dreams,
p. 25 (1918).

Vilken lön ber du av Livet?