juni 18, 2016

Mitt första försök att rista i sten

Mitt första försök att rista i sten

Runstenar fascinerar mig. Tanken att någon för över tusen år sen kunde skicka ett meddelande ända in i vår tid är kittlande.

Det fascinerar mig så mycket att jag bestämt mig för att lära mig rista egna runstenar, så att jag kan skicka mina egna meddelanden in i framtiden.

Mycket är det tack vare Kalle Runristare som är en modern mästare när det gäller runristning och har skapat fantastiska runstenar.

“Din runsten tillhör framtiden, inte en dröm om forntiden!” – Kalle Runristare

Visst är jag intresserad av nordisk forntid och mina förfäders liv, men jag tänker desto mer på framtiden för mina barn, barnbarn och kommande generationer. Det är för dom jag vill rista och resa runstenar.

Mejslar

Jag har nu fått hem mina mejslar från Rebit stenverktyg. De kostade en del, men min tanke är att precis som Kalle Runristare sälja runstenar i framtiden när jag förfinat tekniken.

Mitt första verk blev ett hjärta, tillägnat min kvinna. Jag började rista en rak linje bara för att testa mejslarna, men det var så tråkigt så då ristade jag ett hjärta istället.

Hjärtat

Det här hjärtat kommer sannolikt att finnas kvar långt efter både jag och min kvinna har lämnat jordelivet, men jag vill bli bättre på att rista djupare spår så att ristningarna håller i tusentals år istället för “bara” hundratals år.

Nu behöver hjärtat bara lite färg. Det kommer fyllas i med röd järnoxid, en färg som traditionellt använts också på forntiden. Jag har köpt pigmentet på Ottosson Färgmakeri och kommer blanda färgen själv.

Nästa steg blir förstås att rista en riktig runsten. Uppdatering kommer!