juli 4, 2016

Den enda frihet som förtjänar sitt namn

Den enda frihet som förtjänar sitt namn

Citatet i bild är ur John Stuart Mills bok “Om friheten”, svensk översättning från 1917 av Hjalmar Öhrvall som digitaliserats av Projekt Runeberg.

Den här definitionen av frihet skriver jag under på. Friheten att få råda över sig själv, så länge man inte hindrar någon annan från att göra detsamma. Den här definitionen av frihet lever upp till både den gyllene regeln och till icke-aggressionsprincipen, två vettiga levnadsregler att följa.

Också Vilhelm Mobergs syn på frihet rimmade väl med John Stuart Mills definition. Så här sa Moberg under ett tal på Svenska flaggans dag 6 juni 1944:

Vad är det svenska? Det är frid och trygghet till liv och lem i ett fredligt land, där barnen födes fria av fria föräldrar.[…] Det är ett land, där också de minsta backstugornas barn kan skaffa sig möjlighet att pröva sina krafter, att få pröva dem så långt de nu kan räcka till. Det är ett land där var och en kan få växa och utvecklas efter sin egenart, där var och en kan vara olik alla andra och hysa meningar olika alla andra – och dock får behålla både sin frihet och sitt liv. Detta är för mig det svenska. Det omistliga.

I en annan text är han mer direkt i sin tolkning av frihetens innebörd:

“Enligt den totalitära ideologin – den nazistiska och den kommunistiska – är vi människor statens egendom, och i egenskap av statsägda varelser uppnår och åtnjuter vi den sanna friheten. Vår uppgift i totalstaten är i första hand att vara medborgare och nyttiga och effektiva delar av ett kollektiv.

Men för min del ansluter jag mig till den äldre och ursprungliga tolkningen av innehållet i ordet frihet. Jag ansluter mig till dem som menar att vi människor icke är skapade till att vara objekt för statsnyttan. Ingenting kan rubba mig ur den övertygelsen och tron, att vårt liv är helt vårt eget — att människolivet från vaggan till graven är ett mål i sig självt.”

Om det här är vad frihet innebär, att fullt ut få råda över sig själv i kropp och tanke, så är det tydligt att vi har en bra bit kvar här i Sverige innan vi når dit.