Demokrati är vår tids religion

Det är skillnad på demokrati och demokrati.

Religion har i tusentals år använts som maktmedel för att manipulera och kontrollera folkmassor, från Egyptens faraos och Mayakulturens människooffer till Gustav Vasas reformation under 1500-talet och dagens islamiska stater i mellanöstern.

Guds ord var lag, och i Sverige var kungen och prästerna Guds utvalda på jorden, och därmed var också kungens och prästernas ord lag. I skolorna var det präster som höll i undervisningen och bibeln var den viktigaste läroboken.

På tal om religionens makt, se bara den korta men hemska häxjakten i Sverige på 1670-talet, där prästerna med ett ord kunde avgöra en kvinnas öde. ”Häxa!”

Men Sverige är idag sekulärt, dvs. kyrkan har separerats från staten, och folket har inte längre en blind tro till kyrkan och dess gud.

För det har visat sig att folk har lättare att tro på legitimiteten hos ”folkets” vilja än hos Guds vilja.

Den största religionen i världen idag är inte kristendomen eller islam, det är demokratin.

Själva definitionen för religion passar även in på demokrati, då det är ”en specifik grundläggande uppsättning av övertygelser som en grupp människor eller sekter är överens om” och som ”ofta innehåller en moralisk kod som styr genomförandet av mänskliga angelägenheter.”

Idag är det demokratin som inte får ifrågasättas, och det är genom demokratin som massorna kontrolleras idag. I den obligatoriska skolan så har Bibeln ersatts av andra böcker, och istället för kristna värderingar så lärs nu demokratiska värderingar ut.

Som Stefan Molyneux nämnt:

När våra ledare ber om vår lydnad så är det aldrig till dem själv som individer, påstår de, utan till det abstrakta ”goda”. JFK sa inte ”Fråga inte vad jag kan göra för dig, utan vad du kan göra för mig…” Istället så bytte han ut sig själv mot orden ”ditt land”. Service till ”landet” är ansett som en dygd – men förmånstagarna för den förtjänsten är alltid de som härskar över folk med våld. Bakåt i tiden (och ibland även i nuet), har ledare identifierat sig med Gud, istället för geografi, men principen är densamma. För kommunister, är klass den abstrakta mekanism som legitimerar ledarnas makt; för fascister är det nationen; för Nazister är det ras; för demokrater är det ”folkets vilja”; för präster är det ”guds vilja”, och så vidare.

Den som ifrågasatte religiösa och finansiella makter för tvåtusen år sedan kunde räkna med fysiska straff, rent av korsfästning.

Den som ifrågasätter demokratin idag har samma öde att vänta. Om inte den fysiska varianten så kan man räkna med social och psykisk korsfästning, och i många fall även ekonomisk korsfästning då det inte vore första gången någon förlorar sitt jobb för att ha ”fel” åsikter.

Idag är det inte ”häxa” som skriks, utan ett annat ord…

Men medan demokratins religion sveper över mellanöstern och stöter samman med gamla religioner och maktstrukturer är jag övertygad om att även demokratin en dag kommer att ses för vad den är:

Demokratin är ett maktverktyg som tillsammans med propaganda på massiv skala används för att manipulera och kontrollera folkmassor.


Uppdatering 15 april 2016: Det är skillnad på demokrati och demokrati, har jag lärt mig på senare år. Vi fick alla lära oss i skolan att demokrati är det fulländade samhällsskicket, det enda samhällsskicket värdigt ett fritt samhälle, men vi fick inte lära oss att det finns olika typer av demokrati.

Det är skillnad på decentraliserad liberal demokrati som bygger på frivilligt samarbete, och den centraliserade totalitära demokrati vi har idag, demokraturen, som bygger på våld och tvång. Det är den senare typen av demokrati jag ställer mig emot.

Skriv upp dig på nyhetsbrevet så får du ett mail varje söndag med veckans artiklar
Holler Box