Om friheten

Om friheten

Om friheten är en bok av skriven av John Stuart Mill som publicerades 1859. När den kom ut sågs den som en radikal bok, då den förespråkade individuell frihet. Bokens anses vara ett av liberalismens mest centrala verk.

Mill beskriver kampen för frihet som något iögonfallande i historien, särskilt i Grekland, Rom och England. Den antika kampen handlade om att försäkra sig mot härskarnas godtycke.

Mill tar även ställning mot godtycklig moralism. Enligt honom så har man bara rätt att utöva tvång mot en annan människas vilja för att förhindra att denne skadar andra, och aldrig i individens egenintresse (se skadeprincipen). Han uttalar sig för (närmast) obegränsad yttrandefrihet, inte minst för att tillförsäkra individer rätten att uppfatta andras åsikter, oavsett hur mycket ens egen uppfattning skiljer sig från den uttalades.

1947 skrev Vilhelm Moberg en artikel med rubriken ”Den enda frihet som förtjänar namnet…” där han citerade John Stuart Mill och genom den sarkastiska linsen implicit hyllade Mills tankegång om att var och en är ”den rätta väktaren över sin egen välfärd” – ett citat ur Om friheten.

Om friheten av John Stuart Mill

Skriv upp dig på nyhetsbrevet så får du ett mail varje söndag med veckans artiklar
Holler Box