Daniel är en entreprenör, skogsman och friboren bonde på en egen liten gård i Norrland. Intar stora mängder svart kaffe.

Skrivet av Daniel Sjöberg: