juli 17, 2014

Att höjdkurvor kunde vara så spännande

Att höjdkurvor kunde vara så spännande

Nyligen tog jag fram höjdkurvor för vår lilla gård (vi börjar flytta in på Måndag, längtar!).

Är jag udda som tycker höjdkurvor är spännande? Kanske…

På bilden ovanför är det 50 cm mellan varje höjdkurva, jämfört med de 5 meters höjdkurvor man kan få fram i diverse gratis karttjänster online.

Höjdkurvor kan berätta många intressanta saker om en plats, t.ex. vilka vägar vatten färdas, och det är till stor hjälp inom permakultur och framför allt inom arbetet med “keyline design” som utvecklades av australiensaren P. A. Yeomans.

När man arbetar med keyline design har man som mål att maximera värdet av vatten på en bit land och att hjälpa naturen att bygga djupare och fertilare jordar att odla i.

Med hjälp av regnvatteninsamling, dammar, kanaler och olika sätt att förbättra jordens förmåga att hålla vatten kan man behålla vattnet så länge som möjligt på sin fastighet och styra dess väg, vilket är rätt händigt om man odlar mycket med tanke på att allt liv är beroende av vatten.

Viktigt att tänka på när man planerar för att t.ex. lagra vatten i en damm eller en tank är att man vill fånga och lagra det så högt upp som möjligt på sin fastighet, eftersom det är där vattnet har mest energi.

Från den högsta punkten kan man då flytta vattnet vart som helst på fastigheten med hjälp av ren gravitation. När vattnet nått den lägsta punkten på fastigheten kan man säga att energin är förbrukad, för då måste du tillföra energi utifrån (t.ex. en vattenpump) om man vill använda vattnet igen.

Men tillbaka till mina höjdkurvor!

Höjdkurvorna är framtagna med hjälp av open source programmet QGIS (gratis) och höjddata från Metria.se.

Metrias produkt heter “GSD-Höjddata, grid 2+” som jag köpt från deras SeSverige Pro tjänst. Datan är i 2 meters upplösning och den har byggts upp med flygburen laserskanning.

Medelfelet i höjd är bättre än 0.5 meter, så de här 50 cm höjdkurvorna bör visa en hyffsat rättvis bild av topografin.

Om du vill ta fram höjdkurvor själv för din egen mark så kan du köpa samma data från Metria. För enstaka köp är deras tjänst väldigt dyr, men tur nog så kan man pröva på tjästen en vecka gratis, så höjddatan för min fastighet kostade mig runt 160 kronor totalt.

Och om du vill läsa på lite mer om keyline design kan du kolla in P. A. Yeomans bok Water for Every Farm.