Vad Buddha skulle säga om dina bra idéer

”En idé som utvecklas och omsätts i handling är viktigare än en idé som existerar endast som en idé.”

Buddha

Texten nedan är inte min egen, utan skriven av Derek Sivers. Jag publicerar den här för att den har varit betydelsefull i mitt tänkande och hjälpt mig se det viktiga i korrekt genomförande.

Derek:

Det är så komiskt när personer är så hemlighetsfulla om sina idéer. (Personer som vill att jag skriver under ett avtal om tystnadsplikt för att dela den simplaste idé.)

För mig så har idéer inget värde om de inte genomförs. De är bara en multiplikator. Genomförande är värt miljoner.

Förklaring:

KASS IDÉ = -1
SVAG IDÉ = 1
HYFFSAD IDÉ = 5
BRA IDÉ = 10
RIKTIGT BRA IDÉ = 15
BRILJANT IDÉ = 20
——– ———
INGET GENOMFÖRANDE = 10 kr
SVAGT GENOMFÖRANDE = 10,000 kr
HYFFSAT GENOMFÖRANDE = 100,000 kr
BRA GENOMFÖRANDE = 1,000,000 kr
RIKTIGT BRA GENOMFÖRANDE = 10,000,000 kr
BRILJANT GENOMFÖRANDE = 100,000,000 kr

För att skapa ett företag måste du multiplicera de två.

Den mest briljanta idé, utan genomföring, är värd 200 kr.

Den mest briljanta idéen kräver riktigt bra genomförande för att vara värd 200 miljoner kronor.

Det är därför jag inte vill höra folks idéer.

Jag är inte intresserad förrän jag sett deras genomförande.

10 tips för hur du skriver bättre från David Ogilvy

Att kunna skriva bra, tydligt och övertygande är värdefullt oavsett vad du sysslar med i livet, vare sig du är författare, skriver till din älskade, driver eget företag, klättrar på karriärstegen eller söker arbete.

Den 7:e september 1982 skickade reklamlegenden David Ogilvy ut ett internt memo till alla anställda på hans reklambyrå, Ogilvy & Mather. Memot hette ”Hur man skriver” och innehåll följande 10 råd.

”Desto bättre du skriver desto högre går du i Ogilvy & Mather. Personer som tänker bra, skriver bra.

Luddigt sinnade personer skriver luddiga memos, luddiga brev och luddiga tal.

Bra skrivande är inte en naturlig gåva. Du måste lära dig att skriva bra. Här är 10 råd:

  1. Läs Roman-Raphaelsons bok om skrivande*. Läs den tre gånger. *Writing That Works av Kenneth Roman och Joel Raphaelson

  2. Skriv likadant som du pratar. Naturligt.

  3. Använd korta ord, korta meningar och korta paragrafer.

  4. Använd aldrig jargongord som rekonceptualisera, demassifikation, attitydinell, fördömande. De är utmärkande för ett pretentiöst arsle.

  5. Skriv aldrig mer än två sidor om något ämne

  6. Kolla dina citeringar.

  7. Skicka aldrig ett brev eller memo samma dag du skrivet det. Läs det högt nästa morgon-och redigera det.

  8. Om det är viktigt be en kollega förbättra det.

  9. Innan du skickar ditt brev eller ditt memo, se till att det är kristallklart vad du vill att mottagaren ska göra.

  10. Om du vill ha HANDLING, skriv inte. Gå istället och säg till personen vad du vill.”

David

Källa: The Unpublished David Ogilvy: A Selection of His Writings from the Files of His Partners

Via Lists of Note