Hur man känner sig pånyttfödd

Gå ut och hitta en fin plats med gräs, jord eller sten.

Stå med dina bara fötter och se dig omkring.

Kolla på träden, fåglarna, byggnaderna, människorna, hela vägen till horisonten.

Men kolla bara inte, känn dom.

Hur känner man en byggnad?

Genom att hålla den i ditt medvetande även när du har din rygg vänd mot den. Även fast du inte ser något med dina ögon är det som om du ändå kan känna dess närvaro.

Testa det nu med något bakom dig.

Kan du känna det?

Okej, utöka ditt medvetande nu och känn bortom horisonten.

Känn bortom staden.

Känn bortom nationalstatens imaginära gränser.

Känn bortom kontinenten.

Känn bortom havet.

Känn bortom… tills du ser vår lilla jord flyta där i rymden.

Känn nu hela jorden.

Känn lejonen som smyger på Afrikas savanner.

Känn älgen som vandrar i Sveriges tysta skogar.

Känn pingvinerna som värmer varandra i Antarktis frusna ödemarker.

Känn de enorma valarna röra sig djupt nere i haven.

Känn mänskligheten. Känn de levande, skrattande, älskande, hatande, gråtande och döende männen, kvinnorna och barnen över hela världen.

Och slutligen…

Känn hela den runda jorden under dina fötter.

Vart du än är på jorden så står du bokstavligen på toppen av världen.

Så när du rör dig, känn världen röra sig med dig.

När du andas, känn världen andas med dig.

När du skapar, känn den nya världen som du skapar i den stunden.

Det ögonblicket när ens medvetande omfamnar hela jordklotet, när man andas med världen, då känner jag mig pånyttfödd – som om jag öppnar mina ögon och är vaken för första gången i mitt liv. Det är en fantastisk känsla.

Så öppna dina ögon, sträck på dig och gör mig sällskap i morgonsolen.

Det är fantastiskt här.

Demokrati är vår tids religion

Religion har i tusentals år använts som maktmedel för att manipulera och kontrollera folkmassor, från Egyptens faraos och Mayakulturens människooffer till Gustav Vasas reformation under 1500-talet och dagens islamiska stater i mellanöstern.

Guds ord var lag, och i Sverige var kungen och prästerna Guds utvalda på jorden, och därmed var också kungens och prästernas ord lag. I skolorna var det präster som höll i undervisningen och bibeln var den viktigaste läroboken.

På tal om religionens makt, se bara den korta men hemska häxjakten i Sverige på 1670-talet, där prästerna med ett ord kunde avgöra en kvinnas öde. ”Häxa!”

Men Sverige är idag sekulärt, dvs. kyrkan har separerats från staten, och folket har inte längre en blind tro till kyrkan och dess gud.

För det har visat sig att folk har lättare att tro på legitimiteten hos ”folkets” vilja än hos Guds vilja.

Den största religionen i världen idag är inte kristendomen eller islam, det är demokratin.

Själva definitionen för religion passar även in på demokrati, då det är ”en specifik grundläggande uppsättning av övertygelser som en grupp människor eller sekter är överens om” och som ”ofta innehåller en moralisk kod som styr genomförandet av mänskliga angelägenheter.”

Idag är det demokratin som inte får ifrågasättas, och det är genom demokratin som massorna kontrolleras idag. I den obligatoriska skolan så har Bibeln ersatts av andra böcker, och istället för kristna värderingar så lärs nu demokratiska värderingar ut.

Som Stefan Molyneux nämnt:

När våra ledare ber om vår lydnad så är det aldrig till dem själv som individer, påstår de, utan till det abstrakta ”goda”. JFK sa inte ”Fråga inte vad jag kan göra för dig, utan vad du kan göra för mig…” Istället så bytte han ut sig själv mot orden ”ditt land”. Service till ”landet” är ansett som en dygd – men förmånstagarna för den förtjänsten är alltid de som härskar över folk med våld. Bakåt i tiden (och ibland även i nuet), har ledare identifierat sig med Gud, istället för geografi, men principen är densamma. För kommunister, är klass den abstrakta mekanism som legitimerar ledarnas makt; för fascister är det nationen; för Nazister är det ras; för demokrater är det ”folkets vilja”; för präster är det ”guds vilja”, och så vidare.

Den som ifrågasatte religiösa och finansiella makter för tvåtusen år sedan kunde räkna med fysiska straff, rent av korsfästning.

Den som ifrågasätter demokratin idag har samma öde att vänta. Om inte den fysiska varianten så kan man räkna med social och psykisk korsfästning, och i många fall även ekonomisk korsfästning då det inte vore första gången någon förlorar sitt jobb för att ha ”fel” åsikter.

Idag är det inte ”häxa” som skriks, utan ett annat ord…

Men medan demokratins religion sveper över mellanöstern och stöter samman med gamla religioner och maktstrukturer är jag övertygad om att även demokratin en dag kommer att ses för vad den är:

Demokratin är ett maktverktyg som tillsammans med propaganda på massiv skala används för att manipulera och kontrollera folkmassor.


Uppdatering 15 april 2016: Det är skillnad på demokrati och demokrati, har jag lärt mig på senare år. Vi fick alla lära oss i skolan att demokrati är det fulländade samhällsskicket, det enda samhällsskicket värdigt ett fritt samhälle, men vi fick inte lära oss att det finns olika typer av demokrati.

Det är skillnad på decentraliserad liberal demokrati som bygger på frivilligt samarbete, och den centraliserade totalitära demokrati vi har idag, demokraturen, som bygger på våld och tvång. Det är den senare typen av demokrati jag ställer mig emot.

Världen är blind

Man behöver inte vara kristen eller ens religiös för att uppskatta visdomen i Jesus ord.

Om han levde idag och någon frågade varför världen ser ut som den gör med alla dess problem så skulle kan kanske upprepa det han sa för länge sen:

”Om en blind person leder en blind person, så kommer båda två falla ner i ett hål.”

För världen är blind.

Blinda bankirer kontrollerar pengarna som kontrollerar blinda politiker som i sin tur tar råd av blinda ekonomer. Vidare så röstas politikerna in i Riksdagen av blinda väljare, som matas med propaganda av blind media och spenderar större delen av sin fritid på att kolla på blinda filmer, lyssna på blind musik, läsa blinda böcker, och som också skickar sina barn till skolan för att bli utbildade av blinda lärare.

Är det då konstigt att världen ser ut som den gör?

Fallet ner i blindhetens hål har varat länge, men tro inte att vi nått botten av hålet ännu, för den stora massan vet inte ens om att dom är i fritt fall.

För att det ens ska vara möjligt att bromsa det fria fallet, så är det nödvändigt att man är medveten om att man faller. Därför spelar Ludwig von Mises-institutet en så viktig roll i att belysa det onda, omoraliska, och korrupta i statens natur och det onaturliga i dagens ekonomiska system, och där spelar också DU en viktigt roll.

Vad gör du för att öppna ögonen på folk?